Tezli Yüksek Lisans

Modern endüstriyel sistemlerin kârlı biçimde tasarlanması ve işletilmesi için insan, malzeme, ekipman ve finans kaynaklarının birleştirilip bütünleştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda bilgi teknolojilerinin de işe dahil olmasıyla bu entegrasyon daha da sıkı bir hal almış ve daha kompleks sistemler yaratılmasına yol açmıştır. Endüstri Mühendisliği araştırmaları bu tür kompleks sistemlerin kantitatif analizine, sentezine ve yönetimine odaklanmaktadır. Programa bağlı akademik kadro, Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Üretim Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelmektedir. Araştırma alanlarımız, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Servis Operasyonları, Üretim Sistemleri, Stokastik Süreçler, Finans Mühendisliği, Matematiksel Programlama, Veri Madenciliği ve Biyoenformatik de dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Programlar temel yöneylem araştırması yöntemleri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet endüstrilerindeki uygulamaları üzerine inşa edilmektedir. Bu yüksek lisans programından mezun olanlar endüstride çeşitli mesleki konumların yanı sıra, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarına yerleştirilmiş bulunmaktadır.

 

Programın Yükümlülükleri

Adayların BS veya BA derecesine (tercihen Endüstri Mühendisliği veya mühendislik programıyla ilgili) sahip olması gerekir. Derslere ek olarak, tezli yüksek lisans öğrencileri danışmanları ile birlikte tez araştırması yapmaktadır.

Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, INDR 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve INDR 595 Tez derslerini almaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Endüstri Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir.

Kabül Koşulları:

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

 1. INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 derslerinden C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
 2. INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 dersleri için not ortalaması en az 3.0 olmalıdır.
 3. Mezuniyet CGPA en az 3.3 olmalıdır.
 4. ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 5. Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum  puanı almış olmak.
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz INDR yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda,  program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir. 

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:

 1. INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 derslerinden C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
 2. INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 dersleri için not ortalaması en az 3.0 olmalıdır.
 3. Mezuniyet CGPA en az 3.3 olmalıdır.
 4. ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 5. Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum  puanı almış olmak.
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz INDR yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda, program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir. 

Diğer üniversitelerden öğrenci alırken istenilen koşullar:

 1. ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 2. Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Bu minimum kriterleri sağlayan adayların başvuru dosyası program başvuru komitesince incelenir.
– Başvuru dosyasındaki bilgiler ışığında adayın programa kabul edilme potansiyeli var ise mülakata çağrılır.
– Mülakat sonrası program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirmede adayın programa kabulü konusunda karar verilir.