PhD Programı

Modern endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarımı ve operasyonu; insan, malzeme ve finansal kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Son yıllarda bu entegrasyon, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla daha güç bir hale geldi ve daha karmaşık sistemlerin oluşmasına neden oldu. Endüstriyel Mühendislik araştırmaları, nicel analize, senteze ve bu tür karmaşık sistemlerin yönetimine dayanır. Öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Operasyon ve Bilgi Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelir. Programlar, operasyon araştırmalarının temel metodolojileri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanması üzerine kurulur. Yüksek lisans programı mezunları, 2003 yılından beri Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarının yanı sıra çeşitli profesyonel pozisyonlara yerleştirilmiştir. Doktora programı ilk mezunlarını 2009 yılında verdi; bu mezunlardan bazıları akademik kariyerlerine doktora sonrası programlarıyla devam ederken bazıları Türkiye’de veya yurt dışında saygın üniversitelere katılmışlardır. Yüksek lisans programı Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanı sıra araştırma becerilerini geliştirmek açısından da akademik öğrenciler için güçlü bir temel sağlar. Doktora programımız yıllara dayanan araştırma deneyimiyle yeni bilimsel bilgilerin keşfedilmesine odaklanır. Amaç, rekabetçi araştırma sonuçları üretmek ve meslekte geleceğin liderlerini eğitmektir. Programdan mezun olanları bekleyen çeşitli potansiyel fırsatlardan bazıları şunlardır:

  • Yüksek lisans mezunları için, dünya çapındaki en iyi doktora programlarıyla çalışmalarına devam etmek
  • Doktora öğrencileri için, dünya çapındaki saygın üniversitelerde akademik kariyerlerine başlamak;
  • Gereken teknik ve idari deneyim ve liderliği ortaya koyabilecekleri
  • Özel kurumlarda ve devlet kurumlarında çalışmak
  • Sektörde veya hizmetlerde yeni iş girişimleri başlatmak.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, INDR 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve IEOM 695 Tez derslerini almaları zorunludur.

Doktora Yeterlik Sınav Kuralları

PhD Qualification exam structure of the IEOM program

Exam Time: The PhD Qualification Exams will be administered one week after the final exams of the semester. For Spring 2016, the exams will be tentatively set for the first and second weeks of June. The exact date will be announced after consulting with your academic advisors.

The PhD Qualification of the IEOM program includes 3 parts:
1. In-Class written exam part,
2. Take-Home written exam part,
3. Oral Exam exam part

In-Class written part:
We have 4 required courses in the MS+PhD program:
MS: INDR 501, INDR 503
PhD: INDR 511, INDR 513
There are also a variety of courses offered in the last two years: INDR520, INDR530, INDR 550 (Game Theory), INDR 551 (Machine Intelligence), INDR562, INDR564, INDR566, INDR568, INDR573, INDR578, INDR583, INDR584
The in-class part includes two types of questions: Required and Optional
The Required part will include one question from each required course in the MS and PhD course.
The Optional part is flexible and students can choose questions from the courses offered in the last two years, individual faculty who volunteer to ask optional questions and also visiting committee members from other universities. The student will select a total of four questions from the optional questions pool. The students must consult their academic advisors and their agreement on the optional questions. The total number of questions will be 8. The selection of the optional questions will be made by the middle of the semester.

Take-Home part:
Take-home part includes six questions. Out of these six, three must be from the required courses and three is from optional questions that can also include a required course (maximum 1 questions per course), other courses offered in the last two years, individual faculty who volunteer to ask optional questions and also visiting committee members from other university. Since we will give 6 days to complete the take-home part, simple coding that can be completed in one to one-and-a-half days can be asked.

Oral Exam:
A five-member committee will be established. This committee includes the academic advisor, two members from other universities and two members from the program. An examination committee will be assigned for each student. The committee will conduct the exam and the oral exam score will be determined by the committee.

The results of the in-class, take-home and oral exam will be collected and the final score will be calculated as the average of the three exams.