MidasLab doktora mezunlarından Dr. Arezou Rahimi ve tez danışmanı Doç. Dr. Mehmet Gönen’in “Efficient Multitask Multiple Kernel Learning with Application to Cancer Research” başlıklı çalışmaları yapay zeka alanında yer alan 137 dergi içerisinde 5. sırada bulunan “IEEE Transactions on Cybernetics” dergisinde (IF: 11,079) yayımlanmak üzere kabul edilmiştir. Bu çalışmada farklı kanser hastalıkları için toplanmış genomik verilerden ayrı ayrı yapay öğrenme modelleri kurmak yerine bütün hastalık çeşitlerini aynı anda ve hızlı bir şekilde modelleyebilen yapay öğrenme modelleri oluşturulmuştur.