Endüstri Mühendisliği ekipman, malzeme, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımı ve etkin ve verimli işleyişi ile uğraşır. Bu tasarım ve iyileştirme ilkeleri üretim, lojistik, finans ve bankacılık, enerji, sağlık gibi değişik sektörlerde uygulanabilir. Endüstri Mühendisleri sistem yaklaşımı, yaratıcılık, ve güçlü analitik, sayısal ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri eğitimleri boyunca olasılık ve istatistik, mühendislik ekonomisi, rassal süreçler, eniyileme, bilişim sistemleri, modelleme ve benzetim, eniyileme ve performans analizi, tesis planlama ve üretim yönetimi konularını görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını tedarik zinciri ve lojistik, hizmet ve finans sistemleri ve yöneylem araştırması konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.