SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Zorunlu veya gönüllü stajım için okul sigortayı karşılıyor mu?

 

İlgili yaz döneminde bahar dersleri bitip güz dersleri başlayana kadar olan süreçte hem gönüllü hem de zorunlu staj için sigortanız okul tarafından karşılanır. Staj sayfasında yer alan Staj Bilgi Formu nu sigortanızı okulun karşılayacağını belirterek doldurmanız yeterlidir.

 

 • SGK İşe Giriş Bildirgesini nereden alabilirim?

 

Staj Bilgi Formunuzu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz.

Eğer sigortanız üniversite tarafından karşılanacaksa, SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinizden 1 gün önce E devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.

 

İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma

 • E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız Arama çubuğuna 4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.
 • Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.

 

 • Staj teşvik formu, firma için zorunlu bir belge midir? 

Firmanız, size ödedikleri staj ücreti karşılığında Devlet katkısı almayı talep ediyorsa formu doldurabilir. Talebi yoksa form zorunlu değildir. 

 • Firma benden zorunlu stajımla ilgili olarak bir yazı talep ediyor. Ne yapmalıyım?

Yapacağınız zorunlu stajla ilgili olarak, staj yapacağınız firmanın sizden talep ettiği zorunlu staj yazısını temin etmekteyiz. Bu belgeyi alabilmeniz için bölümünüzün wen sayfasından yaz stajı sekmesinden bu belgeye ulaşıp CE Track-it üzerinden bize ulaştırınız.

 • 20 iş günü zorunlu stajımı tamamladıktan sonra firmada çalışmaya devam edersem sigortam okul tarafından karşılanmaya devam eder mi? 

Bahar dönemi bitiminden Güz dönemi başlangıcına kadar 20 iş gününü tamamladıktan sonra da sigortanız okul tarafından karşılanmaya devam eder, staj bilgi formundaki tarihleri buna göre güncellemeniz gerekmektedir. 

 • Yaz okulundan ders alırken zorunlu stajımı yapabilir miyim? 

Yaz okulu derslerinizle stajınızın çakışmaması gerekiyor, aksi halde zorunlu staj olarak saydıramazsınız.

 • Staj tarihlerimi nasıl belirlemeliyim? 

Bahar dönemi dersleri sona erdikten sonra, Güz dönemi dersleri başlamadan önce  20 peşpeşe iş günü olacak şekilde, Resmi tatiller olmaksızın zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir. Eğer resmi tatile denk gelen gün varsa, stajınızı o gün sayısı kadar uzatmanız gerekmektedir.

Not: Eğer Yaz Okulu’ndan ders alacaksanız, bu durumda, Yaz Okulu dersiniz sona erdikten sonra Güz dönemi dersleri başlamadan önce 20 peşpeşe iş günü olacak şekilde zorunlu stajınızı tamamlamanız gerekmektedir.

 • Dönem içinde ya da aynı yaz döneminde iki stajımı arka arkaya yapabilir miyim?

 

Dönem içerisinde veya aynı yaz döneminde iki stajın da yapılması öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve aynı şirkette yapılsa bile farklı departmanlarda yapılması şartı ile ve staj koordinatörünün onayı doğrultusunda yapılabilmektedir. Ayrıca dönem içinde staj yapacak öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları ve 491 dersi dışında tek bir dersi kalmış olmalıdır. Dönem içi staj için de web sayfasındaki prosedürü izlemelisiniz, staj bilgi formunu doldurduğunuzda bize bilgi verirseniz, sigorta girişinizin yapılması için İK’ya haber veriyor oluruz. 

 • Staj dersimin ön koşulunu tamamlamadan stajını yapabilir miyim?

Hayır, öncelikle ilgili staj dersinizin ön koşullarını tamamlamanız gerekmektedir.

 • Staj raporuna imza gerekiyor mu?

Staj raporuna imza gerekmemektedir. 

 • ÇAP öğrencileri için iki staj zorunlu mudur?

Çift anadal yapan öğrencilerin her iki anadalı da mühendislik ise her anadal da en az bir staj yapmak zorundadırlar (örn. CHBI 291 ve MECH 391). Eğer mühendislik olmayan bir anadal ile (örn. MBGE, ECON) çift anadal yapılıyorsa, öğrenci CHBI 291 ve CHBI 391’in ikisini de tamamlamalıdır.

Yaz Stajı

Zorunlu stajınız Koç Üniversitesi Staj Yönergesi, Mühendislik Fakültesi Staj Prosedürü ve Endüstri Mühendisliği bölüme özgü kuralları çerçevesinde olmalıdır. Zorunlu staj süreci ile ilgili önemli tarihler aşağıda yer almaktadır.

Gönüllü staj için yalnızca Staj Bilgi Formunun online olarak doldurulması yeterlidir.

Aşağıdaki ön koşulları başarıyla tamamlayan öğrenciler INDR 291 veya INDR 391 derslerini alabilirler:

INDR 291 dersi önkoşulları: INDR 100 and (INDR 252 or INDR 262) and ACWR 101 and (DOS 171 or CPAP 100)

INDR 391 dersi önkoşulları: (INDR 291 veya ENGR 291) ve ACWR 106-102-103-104-105-107

Yaz stajı derslerini 09.09.2024 tarihine kadar ekleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla yaz döneminde CPAP sınavına girip daha sonra yaz stajı derslerini ekleyebilirsiniz.

CPAP sınavını geçmediğiniz sürece Indr 291 dersine consent ile kaydolmanıza izin verilmeyecektir.

 

2024 Yaz Stajı Önemli Tarihler

KUSIS Ders Kaydı: 20.05.2024 – 09.09.2024
Staj Değerlendirme Formu için Son Tarih: 04.11.2024
Staj Raporunun Yüklenmesi için Son Tarih*: 04.11.2024
Staj Notları için Son Tarih**: 31.01.2025

* Yaz Stajı Raporu Blackboard‘a yüklenmelidir.
** Staj Koordinatörü bilgileri için tıklayınız.
*** Sorularınızı CE Track-it‘ten sorabilirsiniz.

Zorunlu Staj Süreci

 1. Programa özgü kurallardaki kriterlere uygun bir şirket bulunuz.
 2. Staj Teşvik Formunu online olarak şirkete doldurtunuz. (Bu form sadece yurtiçi stajlar için geçerlidir.)
 3. Şirket istediği takdirde SGK’nın üniversite tarafından ödeneceğini belirten Zorunlu Staj Yazısını doldurup, CE Track-it üzerinden bölüm idari asistanınıza ulaştırabilirsiniz.
 4. Staj Bilgi Formunu staj başlamadan en geç bir hafta önce online olarak doldurunuz. (SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinizden 1 gün önce E-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.)
 5. Yukarıda belirtilen süre içerisinde KUSIS üzerinden staj dersine kayıt olunuz (INDR 291 or 391).
 6. Staja başlayınız.
 7. Staj Değerlendirme Formunu doldurun ve yükleyin.
 8. Stajınızı bitirin ve bölümünüz tarafından belirtildiği şekilde Staj Raporunuzu yazın.
  1. INDR 291 Yaz Stajı Raporu Şablonu (Hizmet)
  2. INDR 291 Yaz Stajı Raporu Şablonu (Üretim)
  3. INDR 391 Yaz Stajı Raporu Şablonu (Hizmet)
  4. INDR 391 Yaz Stajı Raporu Şablonu (Üretim)

Staj Sonu Kontrolü

 • Staj Değerlendirme Formunuzu doldurduğunuzdan emin olunuz.
 • KUSIS’e doğru kodlu staja kayıt olduğunuzdan emin olunuz.
 • Staj Raporunuzu Blackboard‘da doğru kod altına yüklediğinizden emin olunuz.
 • KUSIS ve Blackboard ders kodlarınızın aynı olduğuna emin olunuz.

İletişim