Modern endüstriyel sistemlerin kârlı biçimde tasarlanması ve işletilmesi için insan, malzeme, ekipman ve finans kaynaklarının birleştirilip bütünleştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda bilgi teknolojilerinin de işe dahil olmasıyla bu entegrasyon daha da sıkı bir hal almış ve daha kompleks sistemler yaratılmasına yol açmıştır. Endüstri Mühendisliği araştırmaları bu tür kompleks sistemlerin kantitatif analizine, sentezine ve yönetimine odaklanmaktadır. Programa bağlı akademik kadro, Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Üretim Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelmektedir. Araştırma alanlarımız, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Servis Operasyonları, Üretim Sistemleri, Stokastik Süreçler, Finans Mühendisliği, Matematiksel Programlama, Veri Madenciliği ve Biyoenformatik de dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik arz etmektedir. Programlar temel yöneylem araştırması yöntemleri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet endüstrilerindeki uygulamaları üzerine inşa edilmektedir. Bu yüksek lisans programından mezun olanlar endüstride çeşitli mesleki konumların yanı sıra, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarına yerleştirilmiş bulunmaktadır.